Faalangst

reductie training

Deelnemers formuleren persoonlijke doelen voor het programma, afgestemd op individuele behoeften, wat kan leiden tot diverse verwerkingsopdrachten.

Na deelname aan de training kunnen deelnemers hun eigen krachten benoemen. Ze vergroten hun kennis over faalangst, onderzoeken situaties waarin ze angst ervaren, herkennen lichamelijke signalen en leren gevoelens te identificeren. 

Deelnemers richten zich op zaken binnen hun invloedssfeer, zetten irrationele gedachten om naar rationele gedachten en oefenen met technieken om lichaamsspanningen te verminderen. De training vergroot het besef van invloed, maakt bewust van vicieuze cirkels, doorbreekt deze en oefent nieuwe vaardigheden.

De training wordt verzorgd voor zowel leerlingen als volwassenen.

Praktische informatie 

  • Tien bijeenkomsten van 1,5 uur
  • Maximaal acht deelnemers per groep 
  • Één individueel nazorg contactmoment (na 1 maand)

Wil je aan de slag met onze faalangstrainer?

Wellicht spreekt een van onze bestaande trainingen u aan, maar heeft uw doelgroep specifieke behoeften. Wij ontwerpen trainingen die nauw aansluiten bij uw wensen en uitdagingen, en creëren graag een training op maat. Voor meer informatie hierover, neem contact met ons op.
Wij staan klaar om u van dienst te zijn!

Bent u een ouder/verzorger en zou u graag zien dat uw kind deelneemt aan een van onze trainingen of profiteert van individuele coaching?
Bespreek dan de mogelijkheden met de school van uw kind.

Phone

06 122 899 62

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company